Prečo práve nemčina?

Prečo by sa malo Vaše dieťa učiť nemčinu (ako prvý cudzí jazyk)?

„Keď sa všetky deti sveta budú učiť po anglicky, budú sa v budúcnosti uchádzať o rovnaké pracovné miesta“. (Henning Wode, psychológ a lingvista.)

 

  • - Nemčina svojou štruktúrou tvorí skvelý základ pre naučenie sa ďalšieho cudzieho jazyka. Podporte Vaše dieťa vo viacjazyčnosti, nielen v naučení sa jedného jazyka.
  • - Je to jazyk príbuzný s angličtinou, angličtina sa po nemčine učí veľmi ľahko, naopak to býva problematické (Je poradie cudzích jazykov dôležité?).
  • - Nemčina je jazyk, ktorým hovorí najviac obyvateľov EU.
  • - Slovensko bolo počas svojej histórie vždy viacjazyčnou oblasťou, pričom nemčina tu zohrávala významnú úlohu.
  • - Nemčina je najčastejšou voľbou rodičov pri výbere ďalšieho cudzieho jazyka pre svoje dieťa - po angličtine. 

 

Sme tu pre Vás, ak chcete pre Vaše dieťa nemčinu ako prvý cudzí jazyk, alebo potrebujete pomoc pri jej zaradení po angličtine.