Nemčina pre školákov

Pre školákov máme v ponuke:

- Nemčina pre školákov I.  – 1., 2. a 3. ročník ZŠ

- Nemčina pre školákov II.  – 4. a 5. ročník ZŠ

- Experimenty v nemčine

 

Nemčina pre školákov I. a II. je kurz zameraný na učenie sa nemčiny hravou a zážitkovou formou počas celého školského roka zohľadňujúc individuálne ako aj vekové danosti Vášho dieťaťa. Dôraz kladieme predovšetkým na získanie správnej výslovnosti a schopnosti porozumieť hovoreným textom v nemčine. Tieto zručnosti sú základom pre získanie tzv. reprodukčnej kompetencie v cudzom jazyku, t.j. schopnosti opakovať vety a krátke texty v cudzom jazyku, od ktorej je už iba krôčik k samostatnému rozprávaniu. Neskôr dieťa prechádza  na všestranný rozvoj zručností v nemeckom jazyku (počúvanie s porozumením, písanie, rozprávanie) so zreteľom na podporu čitateľskej gramotnosti.

To všetko zážitkovou formou: čítame príbehy, hráme hry a zažívame množstvo zábavy.

 

Veľmi obľúbeným doplnkom k týmto kurzom (ale vhodný aj ako samostatný kurz) sú Experimenty v nemčine – Zahrajme sa na vedu. Prostredníctvom pokusov z rôznych oblastí fyziky si deti osvojujú aj nemecký jazyk. Príďte, uvidíte, zažijete. Opäť zábava spojená s učením. 

 

Prvá ukážková hodina zdarma.

 

Materiály sú v cene kurzu.

Kurz sa koná 1x do týždňa.

Hodina trvá 60 minút.