Nemčina pre škôlkarov

Pre škôlkarov máme v ponuke tieto kurzy:

- Nemčina pre škôlkarov

- Tvorivé dielne pre škôlkarov

 

Nemčina pre škôlkarov je už náš tradičný kurz je zameraný na získavanie prvých cudzojazyčných skúseností hravou a veku primeranou formou. Dôraz kladieme na vytvorenie pozitívneho vzťahu k nemčine, na rozvoj fonetickej zručnosti (počúvanie s porozumením a správnu výslovnosť) a na vytváranie si základov gramatiky a slovnej zásoby. Naše vyučovacie metódy zaručujú, že si deti nemčinu naozaj zamilujú.

 Veľmi obľúbeným doplnkom (ale vhodné aj ako samostatný kurz) sú Tvorivé dielne pre škôlkarov v nemčine. Ide o tvorivé aktivity v najrôznejších podobách komentované v nemeckom jazyku, ktoré sú určené pre deti vo veku 3-6 rokov.

 

 

 

Prvá ukážková hodina zdarma.

 

Hráme sa, aby sme sa učili, učíme sa hraním.

 

Materiály sú v cene kurzu.

Kurz sa koná 1x týždenne.

Hodina trvá 60 minút.