Prečo Nemčina Inak?

Učíme deti na základe najnovších poznatkov z oblasti didaktiky cudzích jazykov, lingvistiky a psychológie. Deti objavujú cudzí jazyk prirodzenou formou a vnímajú ho ako bežnú súčasť svojho detstva. Verte nám, ani si nevšimnú, že sa učia. 

V čom sme iní?

 • - Deti si u nás vytvárajú vlastný svet plný rozprávkových postáv a s nimi spojených zážitkov. 
 • - Čítame s deťmi detské knižky, rovnaké, aké čítajú nemecké deti. Nebojte sa, s nami to bez problémov zvládnu.
 • - Podporujeme u detí rozvoj čitateľskej gramotnosti a zvyšujeme ich záujem o čítanie.
 • - Komunikujeme s deťmi výlučne v nemeckom jazyku, bez použitia prekladovej metódy.
 • - Vytvárame si vlastné učebné materiály, ktoré individuálne upravujeme podľa potrieb kaýdej učebnej skupiny.
 • - Pesničky a hry vhodne dopĺňajú naše aktivity.
 • - Všetky hry, ktoré používame, rozvíjajú u detí nielen jazykové schopnosti, ale v závislosti od veku dieťaťa aj motoriku, kreatívne a logické myslenie, sústredenie a tímového ducha v súlade s overenými pedagogickými trendmi (prvky Montessori pedagogiky a konštruktivizmu).

Základné piliere nášho vzdelávacieho konceptu sú:

 • - maximálna snaha o vzbudenie záujmu o cudzí jazyk - nemčinu;
 • - prirodzené a postupné objavovanie sveta nemčiny samotným dieťaťom, pričom nemecký jazyk je podporným prostriedkom v tomto snažení;
 • - autentické komunikatívne situácie navodené samotným dieťaťom;
 • - vysoko individuálny prístup s cieľom ponúknuť dieťaťu vhodné a správne jazykové impulzy s ohľadom na jeho pokrok v učení sa.

Vaše dieťa zverujete odborníkom, ktorí naozaj vedia, ako Vaše dieťa doviesť prirodzenou formou k tomu, aby sa rado učilo cudzie jazyky.

 

NEUČTE DETI CUDZÍ JAZYK, NECHAJTE ICH, NECH SA HO NAUČIA SAMI!

 

A spoľahnite sa na nás, že my im vytvoríme vhodné podmienky pre správne a efektívne učenie sa nemčiny.