Prečo nemčina ako prvý cudzí jazyk?

Prečo nemčina ako prvý cudzí jazyk?

Učitelia, rodičia a aj odborníci sa zhodujú na tom, že  pomaly dorastá generácia detí, ktorá síce ovláda anglický jazyk na dobrej úrovni, ale k učeniu sa ďalšieho cudzieho jazyka sa stavia odmietavo. Deti majú pocit, že im angličtina stačí, a že učiť sa iné cudzie jazyky je náročné a v podstate aj zbytočné.

Prečo sa deti nechcú učiť iný cudzí jazyk?

Angličtinu majú deti takmer od škôlky, druhý cudzí jazyk pribudne v škole neraz až s odstupom 7 rokov. Toto medziobdobie je tak dlhé, že si deti stihnú vytvoriť vzťah iba k tomuto jednému jazyku a s nástupom puberty je ťažké toto rozhodnutie meniť.

Okrem toho druhý cudzí jazyk deťom pribudne v období, kedy sa v škole aj na angličtine prechádza na gramatické pravidlá. Ale kým prechodu na gramatické pravidlá v angličtine predchádza obdobie hrania sa, spievania si pesničiek, čítania knižiek – teda pozitívne ladených zážitkov – v nemčine deti „skočia“ hneď na gramatiku, čím dôjde k situácii, že neobľúbenosť nemčiny alebo iných cudzích jazykov ešte stúpa. Angličtinu deti vnímajú ako ľahkú, zábavnú, iný cudzí jazyk ako ťažký a nudný. 

Ak chcete viesť dieťa k viacjazyčnosti, skúste začať trošičku inak.

Umožnite Vášmu dieťaťu začať s nemčinou, je to správna voľba.

  • - Dieťa získa k nemčine prirodzene dobrý vzťah, lebo sa ju bude učiť v období, kedy je ešte schopné nasať do seba akékoľvek jazykové podnety.
  • - Angličtina ako následný, alebo časovo paralelný jazyk pribudne trošičku neskôr a s rovnakým úspechom.
  • - Nebudete v budúcnosti doma počúvať, že nemčina je nuda.
  • - Nebudete musieť skúšať dieťa po večeroch slovíčka, u nás sa ich naučí dosť a tie ďalšie bude vedieť intuitívne odvodzovať.
  • - Odpadne Vám komplikované vysvetľovanie gramatiky, dieťa ju bude mať zažitú vopredu a tých pár dodatočných pravidiel si ľahko samo odvodí.

 

Verte nám, máme to vyskúšané.