Našim cieľom je ponúknuť Vašim deťom a Vám kvalitné jazykové kurzy nemčiny, ktoré sú výsledkom dlhoročnej teoretickej prípravy ako aj praktických skúseností s učením cudzieho jazyka u detí. 

Naše skúsenosti z tejto oblasti (osvojovania si cudzieho jazyka v ranom veku) zaujali aj predškolské zariadenia Dolného Rakúska, kde poskytujeme odborné a metodické poradenstvo lektorom v oblasti učenia nemčiny a slovenčiny.

 Ponúkame:

  • jedinečné kurzy pre malé deti do 3 rokov, ktoré k nám prichádzajú so svojimi rodičmi;
  • učenie nemčiny v škôlkach;
  • kurzy pre školákov;
  • individuálne kurzy pre deti podľa potrieb klienta.

Naše hodiny nielen exkluzívne, ale predovšetkým inkluzívne.

Tešíme sa na spoluprácu.